Arkiv‎ > ‎

Årsmöte 2019

Söndag 3 mars 18:00, Bokarpsvägen 1, Hyltebruk, Hylte

Tid: 18.00 - ca 20 00

Plats: Tmacs lokaler i Hyltebruk, Bokarpsvägen 1, Hyltebruk. Ring 0724 676129 om ni inte hittar. Det ligger uppe vid Hylte lantmän, en bit in på vägen på samma sida som macken ligger.

Dagordning årsmöte:

1. Val av ordförande till dagens möte

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av två justerare av dagens protokoll

4. Godkännande av dagordningen

5. Fråga om mötet är behörigt kallat

6. Verksamhetsberättelse

7. Resultat- och balansräkning

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Val av sammankallande

11. Val av kassör

12. Val av övrig styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av kongressombud, delat med Laholm, vår tur i år

16. Val av ombud till distriktstämman

17. Avslutande av mötet


Handlingar inför årsmöte 2019


Comments