Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte och valkonferens för Miljöpartiet de Gröna i Hylte


Datum: den 26 mars 2018 Tid: 19 00 - ca 20 30


Plats: Tmacs lokaler i Hyltebruk, Bokarpsvägen 1, 314 34 Hyltebruk. Ring 0730 886479 om ni inte hittar.


Det ligger uppe vid Hylte lantmän, en bit in på vägen på samma sida som macken ligger.


Dagordning årsmöte

1. Val av ordförande till dagens möte

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av två justerare av dagens protokoll

4. Godkännande av dagordningen

5. Fråga om mötet är behörigt kallat

6. Verksamhetsberättelse

7. Resultat- och balansräkning

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Val av lista till kommunen inför allmänna val sept 2018

11.Val av sammankallande

12.Val av kassör

13.Val av övrig styrelse

14.Val av revisor

15.Val av valberedning

16.Val av kongressombud, delat med Laholm, vår tur i år

17.Val av ombud till distriktstämman

18.Val av representant till regionorganisationen

19. Avslutande av mötetAlla välkomna, medlemmar och intresserade!


Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet


Varmt välkomna önskar styrelsen!

Jane Skytt, Roland Thörner, Thomas Magnusson och Elisabeth Falkhaven

Comments