Årsmöte 2018 och valkonferens

Kallelse till årsmöte och valkonferens för Miljöpartiet de Gröna i Hylte
Datum: den 26 mars 2018 Tid: 19 00 - ca 20 30 Plats: Tmacs lokaler i Hyltebruk, Bokarpsvägen 1, 314

34 Hyltebruk. Ring 0730 886479 om ni inte hittar.

Det ligger uppe vid Hylte lantmän, en bit in på vägen på samma sida som macken ligger.

Dagordning årsmöte

1. Val av ordförande till dagens möte
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två justerare av dagens protokoll
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om mötet är behörigt kallat
6. Verksamhetsberättelse
7. Resultat- och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Val av lista till kommunen inför allmänna val sept 2018 (se valberedningens förslag i dokumentet längst ner på denna sida)
11.Val av sammankallande
12.Val av kassör
13.Val av övrig styrelse
14.Val av revisor
15.Val av valberedning
16.Val av kongressombud, delat med Laholm, vår tur i år
17.Val av ombud till distriktstämman
18.Val av representant till regionorganisationen
19. Avslutande av mötet

Alla välkomna, medlemmar och intresserade!

Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Jane Skytt, Roland Thörner, Thomas Magnusson och Elisabeth Falkhaven 

Ċ
Okänd användare,
18 mars 2018 06:41
Comments