Engagera dig


Det här tycker vi är den allra viktigaste fliken. Den som surfar in på er medlemswebb, 
oavsett om hen är medlem eller intresserad medborgare, ska denna känna sig välkommen 
och kunna ta reda på hur hen ska göra för att engagera sig. 

Det bäst är förstås om ni har möjlighet att presentera olika valmöjligheter här, till exempel:

·      information om hur man kan delta i en kampanj ni driver

·      inbjudan till ett öppet möte eller studiecirkel om någon aktuell politisk fråga

·      när ni har nästa möte för nya medlemmar


Det allra viktigaste är förstås att det finns kontaktuppgifter 
till någon i avdelningen som är ansvarig för att ta emot och välkomna nya engagerade.
PLATS FÖR BANNERS
Här kan ni ladda upp banners om ni vill. Lägg upp en bild 180 pixlar bred (ca 150 pixlar hög) och länka bilden dit du vill att man skall komma när man klickar på den.