Vår organisation

Styrelse 2020


Nicklas Larsson, sammankallande / ordförande

nicklas.larsson@mp.se


Lisa Rimestad, vice ordförande

lisarimestad@hotmail.com


Roland Thörner, kassör

mp@thorner.se


Elisabeth Falkhaven, ledamot

elisabeth.falkhaven@mp.se


Thomas Magnusson, ledamot

thomas.magnusson@tmacab.seRevisor


Karl JorlénValberedare


-