Välkommen!

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Hyltes medlemswebb!

Här hittar du information om vår organisation och vårt arkiv.

Dags för årsmöte!

Kallelse till årsmöte och valkonferens för Miljöpartiet de

Gröna i Hylte

Datum: den 26 mars 2018 Tid: 19 00 - ca 20 30

Plats: Tmacs lokaler i Hyltebruk, Bokarpsvägen 1, 314 34 Hyltebruk. Ring 0730 886479 om ni inte hittar.
Halvtid i det politiska arbetet vill vi dela lite av det vi arbetat med tillsammans med majoriteten i Hylte kommun under våra två år. 

Miljöpartiet de gröna i Hylte gick 2014 till val på ett väl avvägt program. Inom våra viktigaste områden markerade vi tydligt vad vi ville göra. Så här i halvtid är det bra att göra en utvärdering på vad som blivit gjort under de senaste två åren. Så här nedan kommer en kort rapport.

Vi har lyckats skapa förändringar inom flera områden. Trots att vi är ett litet parti i Hylte kommun har vi tillsammans med våra samarbetspartier (L, SPI, V och S), där S drar det största lasset, fått genomfört mycket för ett hållbart Hylte. 

  • Lärarna har fått högre lön. 
  • Vi har på allvar dragit igång arbetet med giftfria förskolor, vilket betyder att förskolorna i kommunen kommer att bli fria från skadliga kemikalier. Självklart kan tyckas, men tyvärr är det inte så. Men nu kommer det att bli så i Hylte kommun i alla fall. 
  • Toleransprojektet har startats igång i kommunen. Ett av våra viktigaste bidrag till kommunen och våra invånare, tror vi. Vill ni läsa mer om detta viktiga projekt så leta på internet.
  • Vi har också lyft att vi behöver arbeta med normer och normsättning mer, och vikten av att det arbetet påbörjas i skolorna. Toleransprojektet kommer att lyfta in dessa frågor i några klasser, men arbete behöver göras i alla våra skolor. Så det fortsätter vi driva.
  • Vi har äntligen fått kommunens första laddstolpe på plats. I Hyltebruk. Det var inte så svårt när vi väl hamna i majoritet så kunde inte C säga nej längre som de gjorde när de satt i majoritet förra mandatperioden.  
  • Och så ska nästa upphandling av kommunbilar också innefatta elbilar, därför har vi byggt ett solcellstak med laddstolpar placerade under taket, på kommunens parkering, för dessa våra nya elbilar. ;-) 
  • När vi går till val 2018 kommer ingen av Hylte kommuns fastigheter längre att värmas upp med fossilt bränsle. Allt kommer att vara fossilfritt. Besluten är fattade, nu ska det bara konverteras. Kanske det allra viktigaste vi bidragit med.
  • Vid nybyggnationer som genomförs framöver i kommunen kommer höga miljökrav att ställas på det material som ska användas i byggnationen.
  • Vi har fått infört ett klimatkompensationskonto för att styra över resor som genomförs i verksamheten av kommunens tjänstemän och politiker till ett mer hållbart resande, där så är möjligt. Och de resorna som inte är möjliga att skifta över kompenserar man för, så blir det tydligt vilka växthusstörande utsläpp man har och var man kan dra ner.

Vi har också alldeles nyligen börjat driva att vi vill se en genomlysning av Föreningslivet i kommunen, för föreningslivet i kommunen är liksom pulsådrorna i samhället. Där vissa pulsådror släpper igenom mer blod än andra, men alla är lika viktiga. Vi vill veta hur Föreningslivet i Hylte ser ut när det gäller olika bidrag och arbetsinsatser, för att sedan kunna arbeta målmedvetet mot en större likabehandling och bättre förutsättningar för föreningarna i kommunen. 

Det vi fortfarande inte drivit på tillräckligt mycket är hur vi ska få till ett breddat demokratiskt engagemang i kommunen. Exempelvis öppna rådslag om olika frågor. Vi får ta tag i det nu + lite annat smått och gott som är viktigt för framtida generationer och för oss här och nu. Som klimatstrategi, hållbarhetsstrategi för framtiden.

Vi fortsätter alltså, med gott mod och stärkta i vår tro att det går att skapa förändringar! 

Och inför nästa val blir det ett nytt valprogram med fler viktiga punkter att jobba fram och omsätta i verkligheten.

Allt gott från styrelsen i Miljöpartiet de gröna i Hylte genom

Elisabeth Falkhaven, ordförande